Kategorier
Viktigt

Välkomna till ett nytt läsår på Rinnebäcksskolan!

Äntligen är det dags att börja ett nytt läsår. Alla klasser samlas i sina klassrum kl. 8.00. Kort därefter kommer vi att ha en gemensam samling ute vid scenen. Vi kommer sen årskursvis leka lite lekar tillsammans på olika stationer runtom på skolgården som elever från åk 6 håller i. Vi kommer att vara mestadels ute fram till kl. 11 så ha med kläder efter väder. Efter det återgår alla elever till det schema som respektive klasslärare fastställt.
Hoppas vi får en kul skolstart tillsammans!