Utvärdering av skolbesök, 6 maj

Måndagen den 6 maj fick vi besök av pedagoger från Byskolan och LjungenLackalängaskolan. Våra elever i åk 2 och 3 visade hur de använde iPads på lektioner i slöjd, engelska, matte, svenska och so/no. Så här ser deras utvärdering ut:

utvärdering studiebesök 6 maj