Kategorier
Skolan

Utvärdering av mentorssamtal

I början av höstterminen 2016 införde vi mentorssamtal för våra elever. Syftet med dem är att vara relationsskapande, att vi får möjlighet att fånga upp elevers mående och trivsel och att kunna stödja eleverna mer i sitt lärande. Tid finns avsatt i schemat och annan pedagog finns på plats i klassen så att mentor får möjlighet att föra dessa samtal. Vi har nu genomfört en utvärdering bland eleverna för att följa upp hur arbetet går, vad de tycker om samtalen och om de önskar att vi fortsätter med mentorssamtal. Analysen av elevernas utvärdering visar att de flesta hunnit genomföra 1-2 samtal, några har haft fler och några har ännu inte haft något. En stor andel av de svarande, 92 %, är nöjda med aktiviteten och önskar att vi fortsätter, vilket vi kommer att göra.