Studiebesök från Lerbäcksskolan 10 juni

10:00 – välkommen i K-huset, där rektor Peter tar emot
Matte med 2A – Sofie

10:20 – 1 B Malin

Program:

10:40 – Textilslöjd med 3A – Jessica
Här kommer eleverna att arbeta med kamera-appen (som ingår när man
köper iPaden) och skrivprogrammet  i köp-appen Pages (motsvarande
Words). I samband med varje slöjdlektion dokumenterar eleverna sitt
arbeta och noterar vad de ska göra nästa lektion.

11:00 – Bok-kulan Christina, Richard, Lars

11:20 – Engelska med 3A – Elize

11:40 – Lunch med 3A, B och C

12:15 – 13:00 Samtal och diskussioner med Rektor Peter, pedagogerna
Jessica, Sofie, Richard, Lars, Malin

Lerbäcksskolan