Sök jobb hos oss

sokjobb

Vi söker lärare till Solbo – hösten 2018
Vi har i dagsläget inga lediga tjänster på Rinnebäcksskolan. Dock kommer vi att till hösten 2018 behöva lärare till Solbo pga. pensionsavgång. Solbo är en lokalt integrerad skola/undervisningsgrupp för elever med diagnoser inom autismspektrat. Solbos verksamhet har hela Kävlinge kommun som upptagningsområde. På Solbo arbetar vi framgångsrikt med inkludering. Är du lärarutbildad och gärna kompletterat med specialpedagog/speciallärarutbildning kan du skicka in en spontanansökan eller kontakta oss för mer information: peter.westergard@kavlinge.se / 046-739365.
Tjänsten kommer att annonseras senare under våren.

 

Namn

Utbildning

Tidigare erfarenhet

Intresserad av: förskoleklassfritidshemlågstadiemellanstadie
annat:

Kontaktuppgifter
telefon

epost

kan börja...omgående1 månad3 månadterminstart

Är intresserad av fast tjänst enbartvikariattimvikarie

Annat...

[bwsgooglecaptcha bwsgooglecaptcha-146]