Sök jobb hos oss

sokjobb

Vi söker lärare till Solbo – hösten 2018
Vi har i dagsläget inga lediga tjänster på Rinnebäcksskolan. Dock kommer vi att till hösten 2018 behöva lärare till Solbo pga. pensionsavgång. Solbo är en lokalt integrerad skola/undervisningsgrupp för elever med diagnoser inom autismspektrat. Solbos verksamhet har hela Kävlinge kommun som upptagningsområde. På Solbo arbetar vi framgångsrikt med inkludering. Är du lärarutbildad och gärna kompletterat med specialpedagog/speciallärarutbildning kan du skicka in en spontanansökan eller kontakta oss för mer information: peter.westergard@kavlinge.se / 046-739365.
Tjänsten kommer att annonseras senare under våren.

 

Namn

Utbildning

Tidigare erfarenhet

Intresserad av: förskoleklassfritidshemlågstadiemellanstadie
annat:

Kontaktuppgifter
telefon

epost

kan börja...omgående1 månad3 månadterminstart

Är intresserad av fast tjänst enbartvikariattimvikarie

Annat...

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?