Skolstart – Portal

Åk 3 gör varje år en “Portal” för att välkomna de nya eleverna i förskoleklass. Då kan det se ut så här.