Tack för ett bra skolrådsmöte med många närvarande och bra diskussioner!

Senaste minnesanteckningarna ligger nu ute, jag ska reda ut de andra som fattas eller inte kan nås.

Nästa Möte är den 7 Maj kl 1800 i K huset. Lite av det som kommer:

  • Nästa möte skall socialpedagoger informera om sitt arbete och Giraff-språket skall förklaras
  • Inbjudan till Dösjebros skolrådsmöte, hur jobbar vi i skolråden?
  • Centralt skolråd den 20 mars-rapport från denna.
  • Rinnebäcksstjärnorna
  • Trafiken omkring skolan.

mm mm.

Välkomna.

Johan Bengtsson

Du gillar kanske också...