skolrådsprotokoll 2017 02 07

Här kommer protokollet från senaste mötet.

2017 02 07

https://blogg-kulan.se/skolradet/wp-content/uploads/sites/59/2017/02/Skolrådsmöte-Rinnebäcksskolan-17.pdf

Ha ett fortsatt trevligt sportlov!

Med vänlig hälsning,:
Johan Bengtsson