Dagordning 170207

Hej.

Här kommer dagordningen.

 

Med vänlig hälsning,:

 

https://blogg-kulan.se/skolradet/wp-content/uploads/sites/59/2017/02/DAGORDNING-Skolrådet-170207-1.pdf

 

Med vänlig hälsning,:

 

Johan