Om skolan

Elevhälsa      Fritids & Klubben      Skolbiblioteket

En bättre skola

Rinnebäcksskolan, en bättre skola där eleverna utvecklar sina förmågor för att verka i samtiden och påverka framtiden!

Rinnebäcksskolan är en hälsofrämjande F-6 skola med tillhörande fritidshem, särskolegrupp och autismgrupp.

Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet och har särskilt satsat på kreativa lärmiljöer, hälsa och miljö. EQ och värdegrunds-arbetet är alltid i centrum på skolan. Rinnebäcksskolan satsar på att vara en skola i framkant. Vi strävar efter att utveckla elevernas lärprocesser och vår organisation. Modern teknik är en naturlig del av elevernas vardag i både grundskola och fritids.

 

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?