Om skolan

Elevhälsa      Fritids & Klubben      Skolbiblioteket

En bättre skola

Rinnebäcksskolan, en bättre skola där eleverna utvecklar sina förmågor för att verka i samtiden och påverka framtiden!

Rinnebäcksskolan är en hälsofrämjande F-6 skola med tillhörande fritidshem, särskolegrupp och autismgrupp.

Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet och har särskilt satsat på kreativa lärmiljöer, hälsa och miljö. EQ och värdegrunds-arbetet är alltid i centrum på skolan. Rinnebäcksskolan satsar på att vara en skola i framkant. Vi strävar efter att utveckla elevernas lärprocesser och vår organisation. Modern teknik är en naturlig del av elevernas vardag i både grundskola och fritids.