I musiksalen

”Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.”

Så står det i Läroplanen för grundskolan 2011 i kursplanen för musik.
Där står också vad som är syftet med musikundervisningen, vad undervisningen ska innehålla och hur förmågorna i musik ska bedömas.
Om du är nyfiken kan du läsa mer om detta här:

Kursplan i musik, Lgr 11

I musikämnet ska eleverna ges möjlighet att träna och utveckla sin förmåga att:

  • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer.
  • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer.
  • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *