Lärare har utmanat eleverna på läsmaraton

Bild My Östh Gustafsson