Kreativa arbetsmiljöer

 

RS lärmiljö1

Rinnebäcksskolans kreativa lärmiljöer.
Ny värld ger andra behov. Vi vet idag att vi lär oss på många olika sätt. Vi behöver träffas i större och mindre grupper, vi behöver utrymme för att kunna koncentrera oss, vi behöver röra på oss och jobba med händerna, rösten och kroppen. Vi behöver bli inspirerade och kommunicera med varandra och omvärlden. Digitalt kommer miljön att stödja ett kreativt arbetssätt med olika medier. På Rinnebäcksskolan utvecklar vi våra lärmiljöer för att både bli mer flexibla,  flyttbara och kreativa och på så vis få bättre arbetsmiljö och arbetsro.

RS lärmiljö2

 

Bland annat har vi idag och utvecklar vidare:
– Ljuddämpande möbler med hjul, för att kunna möblera om klassrummen i olika kreativa lösningar, beroende på vad och hur man vill jobba.
– Ett inspirationsklassrum som är baserat på Vittra skolans tänk om olika lärsituationer.
http://www.vittra.se/Våraskolor/StockholmSyd/Telefonplan/Vårakreativamiljöer.aspx

Våra fem lärsituationer – Learning Spaces

The Cave – plats för enskild koncentration
Här skall man kunna koncentrera sig och gå in i en introspektiv process. Kommunikationen sker med sig själv.

The Lab – experimentlust och konkret arbete
Färg, form, material kan utforskas och undersökas. Olika verkstäder och labvagnar gör det flexibelt.

The Campfire – grupprocess
Gruppen är en av de viktigaste lärsituationerna eftersom lärande är en social process. Vi behöver platser för större grupper och för mindre grupper. Gruppen behöver inte vara helt avskärmad men skall ha ett fokusområde.

The Watering Hole – en plats för möten och impulser
En plats med liv och rörelse, där man stannar upp en stund och sedan rör sig vidare.

The Show Off – där man visar upp sina framgångar och upptäckter
En scen, en presentation, en teckning på väggen en film eller en blogg. Alla kan vara en plats att visa upp sitt arbete.

RS lärmiljö3

RS lärmiljö4