iPad mål

Varför iPadsatsning?

– att Rinnebäcksskolan ska uppnå sin vision:

Rinnebäcksskolan, en bättre skola, där eleverna utvecklar sina förmågor för att verka i samtiden och påverka framtiden!

Rinnebäcksskolan vill med hjälp av iPads utveckla nya pedagogiska metoder. Syftet är att hitta nya vägar så att vi kan nå högre måluppfyllelse.

I vårt iPadprojekt använder vi oss av olika modeller för att utveckla vår pedagogik och elevernas förmågor.

Vi arbetar med formativ bedömning där eleverna stödjer varandra i lärandet genom bland annat kamratbedömning. iPaden underlättar arbetet med den formativa bedömningen.

Formativ bedömning, sök på “formativ bedöming” och “Christian Lundahl” på Youtube för mer information.

För mer information läs vår verksamhetsplan.

SAMR-modellen:

TPaC-modellen: