Grön Flagg

Grön Flagg
Hej Rinnebäcksskolan,

Er handlingsplan är nu godkänd! Jättefint att ni jobbat utifrån elevernas önskemål när ni satt ihop er handlingsplan för att måna om deras inflytande. Ni har också valt spännande och viktiga utvecklingsområden att arbeta med som säkert kommer att skapa engagemang och nyfikenhet hos både elever och vuxna – en trevlig läsning för oss!gronflagg