Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan ska göras innan klockan 07.30.

Anmälan ska göras varje frånvarodag.

Logga in på InfoMentor

 

 

Om du ringer in ditt barns frånvaro, tala tydligt och uppge:

Namn och Klass

046-73 93 92