Försäkringar

Kävlinge kommun har en grundläggande olycksfallsförsäkring för alla barn och ungdomar i förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola. Försäkringen gäller under skoltid/verksamhetstid och under den direkta resan till och från skolan.

 Vid olycksfall ska barnets förälder anmäla skadan till Protector (som Kävlinge kommun har som försäkringsbolag) på telefonnummer 08-41 06 37 00 eller via e-post service@protectorforsakring.se.

Kommunens olycksfallsförsäkring gäller inte om barnet blir sjukt eller på barnets fritid. Föräldrar som vill ha ett fullgott försäkringsskydd för sitt barn rekommenderas att komplettera med en egen sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Försäkringen omfattar barn och ungdomar i fler kommunala verksamheter än de som nämns ovan och den gäller även för barn folkbokförda i Kävlinge kommun, som går i enskild förskola eller grundskola.