Försäkringar

Kävlinge kommun har en grundläggande olycksfallsförsäkring för alla barn och ungdomar i förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola. Försäkringen gäller under skoltid/verksamhetstid och under den direkta resan till och från skolan.

 Vid olycksfall ska barnets förälder anmäla skadan till Protector (som Kävlinge kommun har som försäkringsbolag) på telefonnummer 08-41 06 37 00 eller via e-post service@protectorforsakring.se.

Kommunens olycksfallsförsäkring gäller inte om barnet blir sjukt eller på barnets fritid. Föräldrar som vill ha ett fullgott försäkringsskydd för sitt barn rekommenderas att komplettera med en egen sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Försäkringen omfattar barn och ungdomar i fler kommunala verksamheter än de som nämns ovan och den gäller även för barn folkbokförda i Kävlinge kommun, som går i enskild förskola eller grundskola.

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?