Elevhälsa

EHT (Elevhälsoteam)
På Rinnebäcksskolan finns ett elevhälsoteam.

Teamet 

  • består av rektor, biträdande rektor, skolpsykolog, skolkurator och skolsköterska.
  • har ett gemensamt övergripande ansvar för elevernas hälsa, utveckling och lärande.
  • har regelbundna träffar på onsdag eftermiddag. Uppgifter för teamet är bl.a. att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för eleverna och att stödja arbetslag och specialpedagoger i arbetet med elever i behov av särskilt stöd.
  • kopplas in bland annat när det gäller utredningar kring elevens lärande, välbefinnande, funktionsnedsättning och vid psykosociala frågor.

Rektor
Peter Westergård
Nås via tel. 046-73 93 65, 0709-73 93 65 eller e-post peter.westergard@rinnebacksskolan.se

Bitr. rektor
Eva Persson
Nås via tel. 046-73 93 94, 0709-73 93 61 eller e-post eva.persson@rinnebacksskolan.se

Skolpsykolog
Maria Johansson
Nås via tel. 046-73 93 75, 0709-73 93 75 eller e-post maria.johansson@kavlinge.se
Skolpsykologen genomför psykologutredningar och bedömningar av psykisk ohälsa. Psykologen arbetar även förebyggande med bl.a. rådgivning och handledning både på individ- och gruppnivå.

Kurator
Britta Nilsson
Nås via tel. 0709-73 97 65 eller e-post britta.nilsson@kavlinge.se
Finns oftast på skolan dessa tider:
Tis 8.00-12.00, ons 8.00-16.30, fre 8.00-16.30
Skolkuratorn erbjuder också stödsamtal med enskilda elever och föräldrar i psykosociala frågor samt arbetar med gruppverksamhet och konsultationer.

Skolsköterska
Annika Karlsson
Nås via tel. 046-73 93 91 eller e-post annika.karlsson@kavlinge.se
Finns oftast på skolan:
Jämn vecka: Tis 7.00–15.00, Ons 7.00–15.00, Tors 7.00–14.30 och Fre 7.00–11.30
Ojämn vecka: Tis 7.00–15.00, Ons 7.00–15.00 och Tors 13.00–14.30
Skolhälsovården arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Eleverna kan också söka skolsköterskan för enklare sjukvård.

 

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?