Kategorier
Media

Eleverna antog lärarnas läsutmaning

John Nordh

Eleverna antog lärarnas läsutmaning

KÄVLINGE. När personalen på Rinnebäcksskolan utmanade sina elever i ett två veckor långt läsmaraton för att öka intresset för läsning, kunde de inte ana hur stort intresset skulle bli.

– Många av eleverna läser till och med på rasterna, säger Pontus Eriksson, fritidspedagog och elevassistent.

Förutom det dagliga arbetet med läsning, lägger Rinnebäcksskolan extra fokus på att öka elevernas intresse för böckernas värld under två veckor varje vårtermin.

Efter förra årets lästemaveckor märkte personalen att deras försök inte gav så stora resultat. Därför valde man att ändra konceptet i år. De gick ut med en utmaning till eleverna. Vem kan läsa mest under två veckor, ni elever eller vi i personalen?

Reglerna är enkla. Varje elev läser minst 15 minuter per dag för att nå den egna klassens mål som skiljer sig lite åt beroende på hur många elever som går i klassen. Personalen gör samma sak och när veckorna är över vinner de som har läst mest. Diplom och glass väntar sedan de flitiga läsarna.

– Vi har valt att fokusera på antal lästa minuter istället för på antal sidor. Det är mest rättvist eftersom alla läser i olika takt, säger Ingela Lind, biträdande rektor på Rinnebäcksskolan.

Att säga att intresset för läsning har exploderat under läsmaratonet, som skolan har valt att kalla projektet, är knappast någon överdrift. När Lokaltidningen besöker skolan har lite mer än hälften av tiden gått. Men eleverna i klass 3B har redan nått sitt mål på 6 000 minuter.

Utanför matsalen sitter en display med staplar som visar hur länge varje klass har läst. Den uppdateras varje dag och staplarna fortsätter att växa.

Läsmaratonet är inte bara ett sätt att få eleverna att läsa mer  i en tid då läskunskapen minskar generellt. Det skapar också en lugnare atmosfär på skolan.

– När allt fler läser smittar det av sig på andra elever som blir mer tysta för att inte störa de som läser. Detta har jag också märkt på fritids dit många går efter skolan, säger Pontus Eriksson, fritidspedagog och elevassistent.

Leona Hearfield, Hanna Tollmar och Remi Qwintén går i klass 3B på Rinnebäcksskolan. De är överens om att tävlingsmomentet och den stundande belöningen sporrar dem till att läsa mer. Men det blir också roligare desto mer man läser, tycker de.

– Läsningen blir bättre och man blir snabbare ju mer man läser, säger Hanna Tollmar och hennes klasskamrater nickar och håller med.

– Då blir det roligare också, fortsätter Leona Hearfield.

– Jag tycker det är kul att utmana mig själv och välja tjockare böcker än vad jag brukar, säger Remi Qwintén.

Kamraterna kommer att fortsätta läsa även efter att maratonet är över och på Rinnebäcksskolan kommer Läsmaratonet bli ett återkommande inslag.

– Ja, vi kommer göra det här nästa vårtermin igen. Det har gett så bra resultat och vi vill gärna inspirera andra skolor till att prova också, säger Ingela Lind.

Publicerad: 15. mars 2017 08:22