Elevens val – nytt tema

Idag har vi, Ingela och Christina, haft elevens val med ett nytt tema – Elevcertifiering. Detta för att det kommit önskemål från eleverna att det är många som vill delta i olika interna- och externa aktiviteter som vi har på skolan, se mål nedan.  Eleverna har gjort ett fanstastiskt arbete och både de och vi var nöjda med dagens arbete. Nästa elevens val kommer vi att träffa samma elever igen.

 

Mål

Målet är att eleverna ska kunna hålla en workshop eller en presentation på ex BRETT, Kunskapsdagen eller annan utbildningsdag samt kunna lära andra elever eller lärare något som de är bra på. De ska också kunna guida besökare på skolan.


Det får de träna genom att:

1. Utveckla sina kunskaper i det de ska undervisa om ex en app.

2. Träna på hur de gör ett muntligt framträdande. (Lärandematris finns)

3. Lära sig hur de leder en workshop.

4. Bli säkra på att guida och bemöta besökare.

 

Christina Benjaminsson och Ingela Lind