Kategorier
Viktigt

Kvarglömda kläder

Kvarglömda kläder kommer finnas i kapprummet till matsalen under julmarknaden.

Kategorier
Viktigt

Kallelse Skolråd Rinnebäcksskolan

Hej alla nya och ”gamla” skolrådsrepresentanter!

Den 25 september, det dags för terminens första skolrådsmöte.

Vi träffas som vanligt i K huset kl 18:00
Mötet varar till kl 20:00

Punkter & frågeställningar vill jag ha skickade till mig senast den 17 sept för att de ska komma med på dagordningen.
Prata med er representant eller skicka till mig på
joceb@me.com

Naturligtvis är alla intresserade välkomna, även om ni inte är valda som representanter i er klass.

Varmt välkomna!

Johan Bengtsson
Ordförande Skolrådet Rinnebäcksskolan.  

Kategorier
Viktigt

Välkommna till läsåret 2018/2019

Tisdagen den 21/8 är första skoldagen.

Alla elever börjar kl. 08:00 i sina klassrum.
Rinnebäckskolan måndag tisdag onsdag torsdag fredag
Start 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00
Slut F – 2 13.40 13.40 13.40 13.40 13.40
Slut 3 13.40 14.20 13.40 13.40 13.40
Slut 4 14.20 13.40 14.20 14.20 14.20
Slut 5 14.20 14.20 14.20 13.40 14.20
Slut 6 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20

Kategorier
Viktigt

Skolskjuts inför läsåret 2018/2019

Behöver ditt barn skolskjuts under nästa läsår? Ansök digitalt senast den 31 maj.

Planeringen inför kommande läsår är igång. För att kunna dimensionera skolskjuts-verksamheten behöver vi veta om ditt barn behöver skolskjuts. Du ansöker digitalt här.

Ansökan är personlig, har du fler än ett barn i behov av skolskjuts behöver du göra en ansökan per barn. Detta gäller även om eleven tidigare varit berättigad till skolskjuts.
Elever som tillhör särskolan och Opalen behöver inte ansöka om skolskjuts på nytt.

När du ansöker behöver du ange om ditt barn är inskrivet på fritidshem/fritidsklubb samt om ni önskar skolskjuts samtliga dagar eller endast vissa veckodagar. Om ditt barn har fritidshem/fritidsklubb erbjuds skolskjuts endast i anslutning till skoldagens slut. Det är inte tillåtet att först gå på fritids och därefter ta en senare skolskjuts hem.

Skolskjuts kan sökas av följande skäl

  • Avstånd mellan hem och skola (åk F-3: 2km, åk 4-6: 3km, åk 7-9: 4km)
  • Trafiksäkerhet
  • Funktionsnedsättning (som hindrar eleven från att ta sig till och från skolan på annat sätt)
  • Annan särskild orsak
  • Växelvis boende (elev som bor stadigvarande hos två vårdnadshavare inom kommunen, varav minst en vårdnadshavare bor inom skolans upptagningsområde kan ha rätt till skolskjuts från bägge adresserna om något av ovanstående krav uppfylls)

Du har rätt att välja en annan skola än den som kommunen placerat eleven i. Men om du erbjuds platsen och väljer att börja där får vårdnadshavarna själva anordna/bekosta eventuell transport dit.

Beslut om skolskjuts meddelas senast 30 juni. Scheman för skolskjuts skickas ut till dem som beviljats under vecka 32-33. Beslutet gäller under oförändrade förhållanden. Skollagen och gällande skolskjutsreglemente avgör rätten till skolskjuts, Kävlinge kommun förbehåller sig rätten att ändra fattat beslut om förutsättningarna ändrar sig.  

Kategorier
Viktigt

Rinnebäcksskolans isbana

Imorgon öppnar Rinnebäcksskolans isbana.

Hjälmtvång och vantar på. OK att åka på skor.
Inga skridskor på raster utom på lunchrasterna.
Isbanan får ej användas före 08.00

Kategorier
Viktigt

Julmarknad 6 december

img_5067  

Kategorier
Viktigt

Välkomna till ett nytt läsår på Rinnebäcksskolan!

Äntligen är det dags att börja ett nytt läsår. Alla klasser samlas i sina klassrum kl. 8.00. Kort därefter kommer vi att ha en gemensam samling ute vid scenen. Vi kommer sen årskursvis leka lite lekar tillsammans på olika stationer runtom på skolgården som elever från åk 6 håller i. Vi kommer att vara mestadels ute fram till kl. 11 så ha med kläder efter väder. Efter det återgår alla elever till det schema som respektive klasslärare fastställt.
Hoppas vi får en kul skolstart tillsammans! 

Kategorier
Viktigt

Kära föräldrar på Rinnebäcksskolan.

Pga ett missförstånd har det inte kommit ut kuvert till alla klasser ang skolrådspengen.
Era barn ska i dagarna få hem ett kuvert, där ni sedan själva väljer om ni vill ge ett bidrag. Vilket vi naturligtvis hoppas på.
Det viktiga är att barnen får ett igenklistrat kuvert med sig tillbaka utan namn.

Ber om ursäkt för dröjesmålet.

Med vänlig hälsning,:

Johan Bengtsson
Skolrådet Rinnebäcksskolan

skolradspeng2016  

Kategorier
Viktigt

God Jul och Gott Nytt År önskar vi på Rinnebäcksskolan!

godjul

Fadderbarn:
Rinnebäcksskolan har, sedan några år, ett fadderbarn via Barnfonden. Hon heter Kouraba Traore, är i tioårsåldern och bor med sin familj i en liten by i Mali. Förutom årsavgiften skickar skolan en extra gåva till henne vid jul. Det är elevrådet på skolan som ansvarar för fadderbarnet.

fadderbarn

Förra året fick elevrådet förfoga över en del av vinsten från julmarknaden och valde då att köpa olika gåvor från Barnfonden. De valde att köpa bla mamma-kit och myggnät och de valde att det skulle gå till både Afrika och Sydamerika.

I år har skolledningen beslutat att elevrådet ska få förfoga över hela vinsten från julmarknaden. Hälften av vinsten ska gå till vårt fadderbarn och gåvor från Barnfonden och hälften ska gå tillbaka till eleverna på skolan.
Gå gärna in på www.barnfonden.se och läs mer om organisationen.

Julmarknaden:
Julmarknaden gav 16.000 kronor i överskott detta år. Vi hoppas att elevernas fina alster kommer till glädje på olika sätt nu i julen!

8000 kronor kommer alltså att gå till Bistånd genom Barnfonden. Dels till fadderbarnets årsavgift och resten till stöd genom BarnFonden där Elevrådet kommer att få bestämma hur pengarna fördelas.

Resterande överskott går tillbaka till Rinnebäckskolans elever. Elevrådet är med och beslutar på vilket sätt överskottet ska komma eleverna tillgodo i dialog med klassråden.

och så en liten påminnelse:
Det har kommit till vår kännedom att elever cyklar till skolan utan vare sig reflexer eller cykelbelysning i vintermörkret. Skolan har delat ut reflexer till alla elever. Påminn gärna era barn om att använda reflexer och cykelbelysning i vintermörkret för allas säkerhet.

God Jul och Gott Nytt År
önskar Peter med personal