Katergori-arkiv: Utbildning

Grön Flagg

Grön Flagg Hej Rinnebäcksskolan, Er handlingsplan är nu godkänd! Jättefint att ni jobbat utifrån elevernas önskemål när ni satt ihop er handlingsplan för att måna om deras inflytande. Ni har också valt spännande och viktiga utvecklingsområden att arbeta med som

Grej Of The Day

Ett glatt gäng har under onsdagskvällen varit i Malmö och fått Inspiration i massor av Micke Hermansson, upphovsmannen av Grej Of The Day. Kunskap är coolt!

Föreläsning med Bo Hejlskov Elve`n

En inspirerande och givande föreläsning med Bo Hejlskov Elve`n.

Elevdemokratidagen på Kävlinge kommunhus

Elevdemokratidagen på Kävlinge kommunhus för Skapande skola med representanter från Åk 3-9. Vi måste bara dela med oss av alla elevernas oerhörda kompetens. Intressant att få vara med och uppleva hur eleverna redovisade sina workshoppars för varandra. De hade klart

Framtidens läromedel Syd i Malmö

Vår rektor, Peter Westergård berättar om vår skola med en till en satsning med iPads, på Framtidens läromedel Syd i Malmö.

Så var vi igång med matematiklyftet igen

Så var vi igång med matematiklyftet igen. Det är nya kursområde för lågstadielärarna som läser “algebra” och mellanstadielärarna läser “samband och förändring”. Fritidspedagogerna är mitt i sin kurs “problemlösning” och förskoleklassens pedagoger har kommit till fas 2 som fokuserar på

Välkomna på informationsmöte inför F-klass

Måndagen den 19 januari 18-19.00 är ni välkomna på informationsmöte inför F-klass. Vi  inleder med att ni blir bjudna på en skollunch och får information ifrån kostenheten. Peter och Eva informerar lite kort kring Rinnebäcksskolan, varpå lärarna i förskoleklassen presenterar

Välkommen till informationsträff för förskoleklass hösten 2015

Harmonilärandemiljöer

Ifrågasättande bryter barriärer

http://www.lararnasnyheter.se/uttryck/2014/10/15/ifragasattande-bryter-barriarer#.VEpuGT3j0pg.email