Katergori-arkiv: Skolan

Skolstart – Portal

Åk 3 gör varje år en “Portal” för att välkomna de nya eleverna i förskoleklass. Då kan det se ut så här.

Elevens val – nytt tema

Idag har vi, Ingela och Christina, haft elevens val med ett nytt tema – Elevcertifiering. Detta för att det kommit önskemål från eleverna att det är många som vill delta i olika interna- och externa aktiviteter som vi har på

Terminstart

Samling runt scenen där vi välkomnar alla nya och gamla till ett nytt läsår.

Lästema 2017

Läsmaraton

Under veckorna 10 och 11 har vi på Rinnebäcksskolan, Läsmaraton. Det innebär att alla elever, och personal, läser minst 15 min varje dag i totalt 16 dagar, mellan 4-19 mars. Personalen har “läsband” där de skriver vilken bok de läser

Utvärdering av mentorssamtal

I början av höstterminen 2016 införde vi mentorssamtal för våra elever. Syftet med dem är att vara relationsskapande, att vi får möjlighet att fånga upp elevers mående och trivsel och att kunna stödja eleverna mer i sitt lärande. Tid finns

Kvällskonferens på Rinnebäcksskolan

I onsdags så hade vi kvällskonferens på skolan. De som varit på BETT mässan i London tidigare i år berättade om sina nya erfarenheter och kunskaper samt om vad de skulle vilja utveckla på skolan i bl.a matte, special pedagogik

Bästa Qualisskolan i Sverige!

Fredagen bjöd på Trollis Peter och glass för att tillsammans med eleverna fira Qualisresultat från föregående läsårs granskning som vi fick besked på i höstas och som vi valt att fira nu: Bästa Qualisskolan i Sverige!

Läsårets Qualisskola 2014-2015

Flammande soluppgång över skolan i morse!