Kategorier
Författarbesök

Besök av författaren Thomas Halling

Igår träffade alla elever i årskurs två författaren Thomas Halling. Han visade och pratade en del om sina 64! böcker. Eleverna hade förberett frågor och läst en del av Thomas böcker inför besöket, så de var väl förtrogna med de olika karaktärerna, och strålade som solar när Thomas berömde dem.

forfattare3 forfattare2 forfattare1