Blogg-kulan.se’s dataskyddspolicy

Blogg-kulan.se´s dataskyddspolicy

Blogg-kulan.se tillhandahålls av Rinnebäcksskolan, Kävlinge. Här förklara vi vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem för att värna om din personliga integritet.

Information vi samlar in

Information som du ger till oss.

Väljer du att kommentera på ett inlägg på hemsidan lagrar vi din epostadress och det namn som du vill visa på sidan.

Information vi samlar in om dig.

För att vi ska kunna hålla dig uppdaterad när det görs nya inlägg kan du prenumera på  bloggen/bloggarna. Här samlar vi in den epostadress du väljer registrera. Du kan närsomhelst välja att avprenumerera epostadressen. I annat fall så raderas allt när eleven slutar efter år 6.

I samband med Medgivandeblankett och Lovformulär samlar vi in namn och e-postadress till vårdnadshavare samt namn och klass/fritidshem på elev.

Syfte Varför
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter För att vi ska kunna utföra våra åtaganden på ett så bra sätt som möjligt.
För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig. För att vi ska kunna utföra våra åtaganden på ett så bra sätt som möjligt.
För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering. Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen
För att förbättra våra tjänster och för att du ska få rätt information. För att vi ska kunna utföra våra åtaganden på ett så bra sätt som möjligt.

Kommunicera med dig.

Som prenumerant får du avisering varje gång ett nytt inlägg publiceras på bloggen. Du har också möjlighet att kommentera inlägg.

På klassbloggarna kan det förekomma bilder på enskilda elever. Klassbloggarna raderas när årskursen avslutat år 6.

Skolans lagstadgade uppdrag är att ge eleverna en utbildning och goda kunskaper inför framtiden.
Bloggarnas syfte är att tillhandahålla pedagogiskt material för elever samt vårdnadshavare med syfte att stärka elevernas lärande, vilket är en del av vårt statliga uppdrag.

På bloggarna publiceras bild och text av Rinnebäcksskolans pedagogiska verksamhet för att synliggöra lärprocesser och ge möjlighet till reflektion över lärandet.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Blogg-kulan.se delar inte ut informationen till någon tredje part.

Leverantörer

Webbsidan hanteras av One.com.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer alltid att behandlas inom sverige

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Så länge som du har en elev på skolan så sparas dina uppgifter i webbsidans databas.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

  • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter om ditt barn och verifiera den information vi har om ditt barn. Kopian är gratis att begära.
  • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information.
  • Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”). Du kan själv radera dina
    e-post adress genom att avprenumera på hemsidan .

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

En cookie (kaka) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator.

Vi använder cookies på vår hemsida.

Cookies på blogg-kulan.se

Facebook, Google, Instagram,

Kontakta oss

Rinnebäcksskolan är en av skolorna i Kävlinge kommun.
Dataskyddsombud hittar du på kavlinge.se

—-
Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 22.05.2018.