Betyg, förmågor och kunskapskrav…….

Lgr 11 kallas den läroplan som kom 2011. Med den kom nya begrepp som centralt innehåll, kunskapskrav, och förmågor. Den nya skollagen från 2011 gav oss en ny betygsskala och anger att betyg ska sättas i åk 6.

Vill du veta mer om detta, se “Betyg, så funkar det”