Besökspolicy på Rinnebäcksskolan

Med anledning av att vi ibland får oannonserade besök på skolan samt att vi har haft ett flertal inbrott, så har vi beslutat att skapa en besökspolicy. Syftet med besökspolicyn är att vi ska veta vem som besöker oss, under vilken tid det sker samt varför besöket äger rum, se hela besökspolicyn i bifogad pdf.

När du besöker oss på Rinnebäcksskolan vänligen kontakta vår kanslist Lena Härling på expeditionen i K-huset.

 

Besökspolicy

 

Ingela Lind
Bitr.rektor/Förstelärare

 

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?