Kategorier
Skolan

Julmarknad på Rinnebäcksskolan

Tisdagen den 3 december klockan 16:00-18:00 har vi vår Julmarknad. 
Välkomna att strosa runt på skolan, se och kanske köpa något som eleverna har tillverkat. 

OBS, vi kan bara ta kontant betalning. 
Försök att komma utan bil, för de som ändå måste komma med bil finns det parkering på grusplanen.

Varmt välkomna!

Kategorier
Skolan

Skolstart 20 augusti

Imorgon är det skolstart och i juli lades det ut ett sommarbrev med information inför hösten. Men all information som lagts ut på Infomentor bloggar före 3 aug finns inte kvar efter uppdateringen av klasserna inför höstterminen.

Sommarbrevet är nu upplagt på nytt på samtliga bloggar.

Kategorier
Evenemang

Rinnebäcksstjärnorna 2019

Kategorier
Skolan

Till vårdnadshavare med barn i grundskola Svara på Skolenkäten

www.skolinspektionen.se/skolenkaten

Kategorier
Skolan

God Jul

Kategorier
Viktigt

Kvarglömda kläder

Kvarglömda kläder kommer finnas i kapprummet till matsalen under julmarknaden.

Kategorier
Skolan

Julmarknad 6 december

Nu är det dags.

Välkomna på årets julmarknad

Kategorier
Viktigt

Kallelse Skolråd Rinnebäcksskolan

Hej alla nya och ”gamla” skolrådsrepresentanter!

Den 25 september, det dags för terminens första skolrådsmöte.

Vi träffas som vanligt i K huset kl 18:00
Mötet varar till kl 20:00

Punkter & frågeställningar vill jag ha skickade till mig senast den 17 sept för att de ska komma med på dagordningen.
Prata med er representant eller skicka till mig på
joceb@me.com

Naturligtvis är alla intresserade välkomna, även om ni inte är valda som representanter i er klass.

Varmt välkomna!

Johan Bengtsson
Ordförande Skolrådet Rinnebäcksskolan.  

Kategorier
Viktigt

Välkommna till läsåret 2018/2019

Tisdagen den 21/8 är första skoldagen.

Alla elever börjar kl. 08:00 i sina klassrum.
Rinnebäckskolan måndag tisdag onsdag torsdag fredag
Start 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00
Slut F – 2 13.40 13.40 13.40 13.40 13.40
Slut 3 13.40 14.20 13.40 13.40 13.40
Slut 4 14.20 13.40 14.20 14.20 14.20
Slut 5 14.20 14.20 14.20 13.40 14.20
Slut 6 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20

Kategorier
Viktigt

Skolskjuts inför läsåret 2018/2019

Behöver ditt barn skolskjuts under nästa läsår? Ansök digitalt senast den 31 maj.

Planeringen inför kommande läsår är igång. För att kunna dimensionera skolskjuts-verksamheten behöver vi veta om ditt barn behöver skolskjuts. Du ansöker digitalt här.

Ansökan är personlig, har du fler än ett barn i behov av skolskjuts behöver du göra en ansökan per barn. Detta gäller även om eleven tidigare varit berättigad till skolskjuts.
Elever som tillhör särskolan och Opalen behöver inte ansöka om skolskjuts på nytt.

När du ansöker behöver du ange om ditt barn är inskrivet på fritidshem/fritidsklubb samt om ni önskar skolskjuts samtliga dagar eller endast vissa veckodagar. Om ditt barn har fritidshem/fritidsklubb erbjuds skolskjuts endast i anslutning till skoldagens slut. Det är inte tillåtet att först gå på fritids och därefter ta en senare skolskjuts hem.

Skolskjuts kan sökas av följande skäl

  • Avstånd mellan hem och skola (åk F-3: 2km, åk 4-6: 3km, åk 7-9: 4km)
  • Trafiksäkerhet
  • Funktionsnedsättning (som hindrar eleven från att ta sig till och från skolan på annat sätt)
  • Annan särskild orsak
  • Växelvis boende (elev som bor stadigvarande hos två vårdnadshavare inom kommunen, varav minst en vårdnadshavare bor inom skolans upptagningsområde kan ha rätt till skolskjuts från bägge adresserna om något av ovanstående krav uppfylls)

Du har rätt att välja en annan skola än den som kommunen placerat eleven i. Men om du erbjuds platsen och väljer att börja där får vårdnadshavarna själva anordna/bekosta eventuell transport dit.

Beslut om skolskjuts meddelas senast 30 juni. Scheman för skolskjuts skickas ut till dem som beviljats under vecka 32-33. Beslutet gäller under oförändrade förhållanden. Skollagen och gällande skolskjutsreglemente avgör rätten till skolskjuts, Kävlinge kommun förbehåller sig rätten att ändra fattat beslut om förutsättningarna ändrar sig.