Studiebesök från Lerbäcksskolan 10 juni

10:00 – välkommen i K-huset, där rektor Peter tar emot
Matte med 2A – Sofie

10:20 – 1 B Malin

Program:

10:40 – Textilslöjd med 3A – Jessica
Här kommer eleverna att arbeta med kamera-appen (som ingår när man
köper iPaden) och skrivprogrammet  i köp-appen Pages (motsvarande
Words). I samband med varje slöjdlektion dokumenterar eleverna sitt
arbeta och noterar vad de ska göra nästa lektion.

11:00 – Bok-kulan Christina, Richard, Lars

11:20 – Engelska med 3A – Elize

11:40 – Lunch med 3A, B och C

12:15 – 13:00 Samtal och diskussioner med Rektor Peter, pedagogerna
Jessica, Sofie, Richard, Lars, Malin

Lerbäcksskolan

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?