Skolstart – Portal

Åk 3 gör varje år en ”Portal” för att välkomna de nya eleverna i förskoleklass. Då kan det se ut så här.

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?