skolrådsprotokoll 2017 02 07

Här kommer protokollet från senaste mötet.

2017 02 07

http://blogg-kulan.se/skolradet/wp-content/uploads/sites/59/2017/02/Skolrådsmöte-Rinnebäcksskolan-17.pdf

Ha ett fortsatt trevligt sportlov!

Med vänlig hälsning,:
Johan Bengtsson

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?