Skolrådsmöten datum.

Välkomna till skolrådsmöte på Rinnebäcksskolan.

Platsen är som vanligt i K huset.

Tisdag den 7/2
Onsdag den 22/3
Torsdag den 4/5

Datumen ligger även i calendern.

Frågor ska vara inkomna till skolrådet senast en vecka innan mötet så jag kan ta med dem på dagordningen.

Välkomna!

Johan Bengtsson

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?