Grön Flagg

Grön Flagg
Hej Rinnebäcksskolan,

Er handlingsplan är nu godkänd! Jättefint att ni jobbat utifrån elevernas önskemål när ni satt ihop er handlingsplan för att måna om deras inflytande. Ni har också valt spännande och viktiga utvecklingsområden att arbeta med som säkert kommer att skapa engagemang och nyfikenhet hos både elever och vuxna – en trevlig läsning för oss!gronflagg

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?